KAHED GENEL KURUL DUYURUSU

  • Görüntüleme: 249
  • 05 Mayıs 2023

GENEL KURUL DUYURUSU
 
Kayseri Aile Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu 20.05.2023 Cumartesi günü saat: 10:00-14:00 saatleri arasında Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Geriatri Merkezi Binası Kat:1 No: 4 (Tabipler Birliği Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır.
 
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27.05.2023 Cumartesi günü aynı yer ve 10:00-14:00 saatleri aralığında yapılackatır.
 
Gündem.
 
1. Açılış konuşması
 
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 
3. Divan kurulu oluşturulması
 
4 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi
 
5. Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibra edilmesi
 
6.Yeni Yönetim Kurulu, Yeni denetleme Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve bu kurulların yedek üyeleri ile AHEF Delege seçimi
 
7.Dilek ve temenniler
 
8. Kapanış

PAYLAŞ: