KAHED GENEL KURUL DUYURUSU

  • Görüntüleme: 617
  • 21 Haziran 2021

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu 06.07.2021 Salı günü saat 16.00-20.00 saatleri arasında Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Geriatri Merkez binası Kat:1 No:4 (Tabipler Odası Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır.
 
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.07.2021 Çarşamba günü aynı yerde ve saat 16.00-20.00 saatleri arasında yapılacaktır.
 
Gündem
1. Açılış Konuşması,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Divan Kurulu oluşturulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi,
5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibra edilmesi,
6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve bu kurulların yedek üyeleri ile AHEF Delegesi Seçimi,
7. Dilek ve Temenniler,
8. Kapanış.

 

PAYLAŞ: